LiM-kram.pl: Ceramika Bolesławiec - sklep internetowy - Warszawa, Ursynów

Sklep Internetowy

« wstecz «

Warunki Zakupu

Regulamin sklepu internetowego Lim („Leś i Małgosia”)
www.lim-kram.pl

Regulamin określa zasady sprzedaży/zakupu artykułów oferowanych przez sklep LiM („Leś i Małgosia”) dostępny pod adresem www.lim-kram.pl, prowadzony przez firmę
„Leś i Małgosia” Leszek Mieloch,
Siedziba: 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 4 lok. H8,
NIP:521-277-77-24,
Regon:013044728
Bank Millennium S.A.
25 1160 2202 0000 0000 4901 5424
Tel. (0-22) 408-86-98

Zamówienia

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez witrynę internetową, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym LiM („Leś i Małgosia”) – zwanym dalej Sklepem.
 2. Zamówienia przyjmowane są na podstawie formularza zamówienia umieszczonego na stronie sklepu LiM („Leś i Małgosia”), poprzez pocztę mailową.
 3. W celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica z numerem domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 4. W przypadku podania błędnych lub niepełnych danych Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeżeli kontakt nie będzie możliwy, Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: po otrzymaniu przez Sklep przelewu od Klienta - w przypadku płatności przelewem, lub po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zamówienia - w przypadku płatności za pobraniem.
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone drogą mailową.

do góry

Weryfikacja

Sklep zastrzega sobie możliwość mailowej lub telefonicznej weryfikacji zamówienia.

W przypadku braku poszczególnych artykułów w magazynie, klient zostanie o tym powiadomiony i będzie miał możliwość podjęcia decyzji co do finalizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

do góry

Płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu LiM (Leś i Małgosia”) podane są w polskich złotych, są cenami brutto - zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT. LiM (Leś i Małgosia”) zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem bankowym na konto sklepu: Bank Millennium S.A.
   25 1160 2202 0000 0000 4901 5424;
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy LiM („Leś i Małgosia”)
   02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 4 lok. H8;
  • gotówką przy odbiorze: należność pobiera kurier (koszt pobrania 9zł).
 3. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 2000 PLN sklep LiM („Leś i Małgosia”) zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

do góry

Czas i koszt wysyłki

Na czas oczekiwania na przesyłkę przez Klienta składa się czas potrzebny do jej skompletowania i wysyłki oraz przewidywany czas dostawy, czyli dostarczenia przez firmę kurierską.

Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy.

Oferowane przez nas produkty to najwyższej klasy wyroby rękodzieła artystycznego. W trosce o ich bezpieczeństwo wysyłamy je głównie za pośrednictwem wiarygodnego partnera, jakim jest firma kurierska UPS.

Na czas transportu wszystkie wyroby ceramiczne są starannie zabezpieczane folią bąbelkową lub alternatywnie pianką poliuretanową i styropianem oraz wypełniaczem makulaturowym.

Zryczałtowany koszt wysyłki wynosi 38,90 zł

Przy płatności za pobraniem doliczana jest dodatkowa opłata za pobranie: 9zł.

Po uprzednim uzgodnieniu możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy LiM („Leś i Małgosia”) 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 4 lok. H8 – bez dodatkowych kosztów.

do góry

Reklamacje

Z uwagi na rękodzielniczy charakter ceramiki bolesławieckiej oraz innych produktów pewne różnice w wadze, detalach, kształcie, a także wybarwieniu i rysunku dekoracji pomiędzy poszczególnymi wyrobami są rzeczą naturalną, wręcz charakterystyczną dla wyrobów rękodzieła artystycznego.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki powstałych podczas transportu (dotyczy tylko dostawy przez firmę kurierską) będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i kuriera i przesłaniu go na adres Sklepu.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

do góry

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep (odbiór osobisty), Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Sklep zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@lim-kram.pl  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: „Leś i Małgosia” Leszek Mieloch, ul. Wąwozowa 4 lok. H8, 02-796 Warszawa z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi równowartość zakupionych towarów. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 10. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 11. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. Klient ma obowiązek zwrócić Sklepowi produkt przesyłką niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Zwrot możliwy jest tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary muszą być kompletne. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

do góry

Bezpieczeństwo

Dane klienta przekazane nam podczas składania zamówienia nie są rozpowszechniane ani przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim. Dane osobowe są przez nas używane jedynie w celu realizacji Państwa zamówienia.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

do góry

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych